Kontakta oss

Mångfald, jämlikhet och inkludering

Det blir allt viktigare att organisationer ställer samma krav på mångfald, jämlikhet och inkludering (DE&I) för sin externa arbetskraft som för sina heltidsanställda. Magnit samarbetar med sina kunder för att ge dem möjligheten att driva på kulturell inkludering.

Kundnytta

Vi erbjuder den enda övergripande lösningen för mångfald, jämlikhet och inkludering (DE&I) för den externa arbetskraften. Våra toppklassiga konsulttjänster och verktyg ger våra kunder handlingskraftiga insikter för att driva på kulturell inkludering och främja mångfald bland anställda och leverantörer.

Kulturell inkludering

Ge alla individer och hela din organisation de bästa förutsättningarna för ett gott samarbete genom att utveckla och ta fram olika initiativ för kulturell inkludering för hela din personalstyrka på företaget.

Bästa praxis

Nyttja vår helt leverantörsneutrala tjänster och lösningar, och maximera din marknadsandel genom att ge företräde till de leverantörer som uppvisar bästa praxis för mångfald, jämlikhet och inkludering.

Insikter

Spåra trender över tid och få viktiga insikter som för att uppdatera din strategi för mångfald, jämlikhet och inkludering med de instrument som vårt expertteam tillhandahåller dig och företaget.

Heltäckande lösning för inkludering av din externa arbetskraft

Resurser och utbildningsmaterial

Använd våra resurser och utbildningsmaterial för att driva på inkludering för den externa arbetskraften:

 • Utbildning och bästa praxis kring omedveten partiskhet och mångfald
 • Strategiskt partnerskap som ger påverkan för mångfald, jämlikhet och inkludering hos leverantörer
 • Inkluderingstjänster hanterade av Stanford University
 • Kampanjer för att bättre informera kunder om mångfald, jämlikhet och inkludering

Tjänster som gör stor skillnad

Minska omedveten partiskhet, använd beprövade anställningsrutiner och hitta leverantörer med stor mångfald genom att:

 • Konsultera med kunder och leverantörer om investeringar för mångfald, jämlikhet och inkludering
 • Samarbeta med kunder för att lyfta fram leverantörer som gör skillnad
 • Erbjud forum för leverantörer för att diskutera mångfald bland kandidater 
 • Använd analysverktyg för att få information om hur mångfald, jämlikhet och inkludering är representerat hos er externa arbetskraft

Handlingskraftiga insikter

Fatta bättre beslut med dataanalysbaserade tjänster, och:

 • Använd industriledande VMS för att tillgå data över representationen
 • Samla, analysera och rapportera kunders mångfaldhetsdata på ett säkert sätt
 • Utveckla en datadriven strategi för mångfald, jämlikhet och inkludering som hittar de bristande områdena
 • Samarbeta med ett team av dataanalytiker och konsulter i världsklass

Mer innehåll

Your Evolution of work starts here