Mångfald, jämlikhet och inkludering

Det är allt viktigare att organisationer ställer samma krav på mångfald, jämlikhet och inkludering (DE&I) för sin externa arbetskraft som för sina heltidsanställda. Vi samarbetar med våra kunder för att ge dem möjligheten att driva på kulturell inkludering samt främja mångfald bland arbetstagare och leverantörer genom att utnyttja handlingskraftig information.

video thumbnail

Fördelar för kunden

Vi erbjuder den enda övergripande lösningen för mångfald, jämlikhet och inkludering (DE&I) för den externa arbetskraften. Våra toppklassiga konsulttjänster och verktyg ger våra kunder handlingskraftiga insikter för att driva på kulturell inkludering och främja mångfald bland anställda och leverantörer.

Kulturell inkludering

Ge alla individer och din organisation de bästa förutsättningarna genom att utveckla initiativ för kulturell inkludering för din externa arbetskraft. 

Leverantörsoptimering

Utnyttja vår helt leverantörsneutrala modell och maximera din marknadsandel genom att ge företräde till de leverantörer som uppvisar bästa praxis för mångfald, jämlikhet och inkludering.

Data och ansvarsplikt

Spåra trender över tid och få viktiga insikter som kan upplysa din strategi för mångfald, jämlikhet och inkludering med de instrument för mångfald som vårt expertteam tillhandahåller.

Heltäckande lösning för mångfald, jämlikhet och inkludering för er externa arbetskraft

Resurser och utbildningsmaterial

Utnyttja våra resurser och utbildningsmaterial för att driva på inkludering för den externa arbetskraften:

 • Utbildning och bästa praxis kring omedveten partiskhet och mångfald
 • Strategiskt partnerskap som ger påverkan för mångfald, jämlikhet och inkludering hos leverantörer
 • Inkluderingstjänster hanterade av Stanford University
 • Kampanjer för att bättre informera kunder om mångfald, jämlikhet och inkludering

Transformerande tjänster och teknik

Minska omedveten partiskhet, använd beprövade anställningsrutiner och hitta leverantörer med stor mångfald genom att:

 • Konsultera med kunder och leverantörer om investeringar för mångfald, jämlikhet och inkludering
 • Samarbeta med kunder för att lyfta fram leverantörer som gör skillnad
 • Håll forum för leverantörer för att diskutera mångfald bland kandidater 
 • Använd analysverktyg för att få information om hur mångfald, jämlikhet och inkludering är representerat hos er externa arbetskraft

Handlingskraftiga insikter

Fatta bättre beslut med dataanalysbaserade tjänster, inklusive:

 • Utnyttja industriledande VMS för att tillgå data över representationen
 • Samla, analysera och rapportera kunders mångfaldhetsdata på ett säkert sätt
 • Utveckla en datadriven strategi för mångfald, jämlikhet och inkludering som hittar de bristande områdena
 • Samarbeta med ett team av dataanalytiker och konsulter i världsklass

Relaterat innehåll (English)

Din arbetsevolution börjar här