30+ år av expertis inom kompetensförsörjning

95%

Av våra kunder är
mycket nöjda med
våra produkter och 
tjänster

99%

Av våra kunders  
konsulter som går 
via oss rapporterar 
en positiv upplevelse 
av processen

$23 md+

Årlig spend på extern 
arbetskraft som 
hanteras av Magnit globalt, 
varav 1.3md  i Norden

205 md+

Datapunkter globalt. 
Världens störtsta dataocean
för externa arbetskraft 
och kompetensförsörjning

Världens ledande varumärken litar på Magnit

"Magnit’s Integrated Workforce Management Platform vision is an innovative and forward-thinking concept that has the potential to revolutionize and reboot the contingent workforce technology industry."

Chris Dwyer

SVP Research, Ardent Partners

Utnämnd till marknadsledande

sia

Rankad som ”Global VMS Leader”

sia

Utnämnd som ”CWM/MSP Market Impact Leader”

sia

Utvald som “CWM & MSP Leader”

sia

Utnämnd som ”MSP Market Leader”

Mer material

Din arbetsevolution börjar här