Kontakta oss

Vill du bli en del av vårt leverantörsnätverk?

Med rätt urval av leverantörer, däribland konsultleverantörer, bemanningsföretag och frilansare, levererar vi tjänster i hela Norden. Genom detta exklusiva nätverk kan vi tillgodose våra kunders varierande behov av konsultkompetens och vi söker kontinuerligt nya samarbetspartners. Du är välkommen att fylla i formuläret under intresseanmälan. För att kunna matcha dig mot rätt kunder kommer vi sedan be om mer information om ditt företag. Notera att du behöver giltig F-skatt och ansvarsförsäkring. Skicka in en intresseanmälan!

Skicka in en intresseanmälan

Använd länken nedan för att skicka in. Vi ser fram emot din intresseanmälan.

email: supplieronboarding@magnitglobal.com

Varför väljer leverantörer Magnit?

Beställare uppskattar Magnits leverantörsneutralitet på grund av transparensen och fördelarna som denna modell ger. Magnit skapar en konkurrenskraftig process där alla kvalificerade leverantörer ges lika möjlighet att konkurrera på precis samma villkor.

Fördelar för leverantörer

Genom Magnits program får leverantörer följande fördelar:

 • Ökade affärsmöjligheter hos nya och befintliga kunder baserat på resultat
 • Effektiva processer som möjliggör snabb start i nya projekt och nya intäkter
 • Effektiv fakturering genom elektronisk hantering
 • Möjlighet att fokusera på att tillsätta uppdrag istället för administration
 • Affärsanalys för strategisk kontouppföljning

Leverantörskriterier

Magnit söker leverantörer som visar:

 • Förståelse och tilltro till vår leverantörsneutrala modell 
 • Hög kvalitet och bevisade resultat från MSP-lösningar
 • Efterlevnad till lagkrav och policies
 • Fokus på konsulternas kvalitet och leverans
 • Fokus på mångfald, jämställdhet och inkludering (DE&I) är en viktig affärsstrategi internt och externt hos våra kunder

Uppförandekod för leverantörer

Magnits uppförandekod för leverantörer tydliggör vad som förväntas:

 • Spegla vår värdegrund och våra kunders förväntningar
 • Dela ett gemensamt ansvar att följa tillämpliga lagar och regler
 • Agera etiskt och hållbart
 • Agera med integritet
 • Främja anställdas säkerhet, hälsa och välbefinnande

Klicka här för att se vår uppförandekod för leverantörer. Versioner finns även tillgängliga på holländska, tyska och svenska på begäran till Magnit Supplier Relations Team.

Leverantörsmångfald

Magnit uppmuntrar ömsesidigt fördelaktiga relationer med leverantörer för att driva mångfald, jämställdhet och inkludering. Vi kopplar samman ledande organisationer, inklusive olika leverantörer, ideella organisationer och mångfaldsaktörer, för att driva arbetet framåt i branschen för extern arbetskraft.

Leverantörsmodell

Vår modell för att bäst dra nytta av ett brett utbud av leverantörer gör det möjligt för oss att coacha leverantörer för att maximera sina affärsmöjligheter.

Leverantörsnätverk

Vi är stolta över att ha branschens äldsta mångfaldsnätverk för leverantörer, som inkluderar 500+ certifierade mångfaldsägda leverantörer.

Unites Diversity Council

De 11 medlemsorganisationerna i Unites Diversity Council har engagerat sig för att göra skillnad för kunder och individer i arbetsplatsen.

Är du en förändringsledare inom mångfald, jämställdhet och inkludering? Berätta för oss om ditt arbete.

Kontakta oss

Magnit välkomnar ständigt nya leverantörer för att stödja våra kunder. Berätta mer om din verksamhet! supplieronboarding@magnitglobal.com.

Relaterat innehåll

Din arbetsevolution börjar här