Total Talent Intelligence

Total Talent Intelligence ger med sina robusta datalösningar organisationer kraften att bättre förstå den globala arbetskraften och ser till att man anställer rätt person vid rätt tillfälle till rätt pris.

video play button video thumbnail

Kundnytta

HR, Inköp och andra chefer kan optimera en kompetensstrategi för både sin interna och externa arbetskraft genom att utnyttja världens största datauppsättning för marknadspriser, löner och resurser, i vår Total Talent Intelligence lösning.

Korta tiden till placering

Bygg strategisk kompetensförsörjning på ett mer effektivt och handlingskraftigt sätt med en övergripande förståelse av er totala arbetskraft.

Minska kostnader

Utveckla anställnings- och behållningsstrategier som är kostnadsoptimerade genom att få en övergripande insyn i personal- och marknadsfakta.

Uppnå mål för mångfald, jämlikhet och inkludering

Få tillgång till information baserad på data som är relevant för att uppnå era mål gällnade mångfald, jämlikhet och inkludering. Utnyttja prognoserande analysdata för att jämföra er mot liknande företag, industri och geografi.

Fatta strategiska anställnings- och behållningsbeslut med Total Talent Intelligence

Pay Intel

Tillgå världens största dataset av marknadspriser och löner för att skapa konkurrenskraftiga kompensationsplaner. Fatta strategiska beslut kring arbetskraft för att säkra hög kompetens globalt.

 • Uppgifter om timlön i realtid för alla arbetsroller, på alla platser i världen
 • Jämför priser mellan flera olika platser för att optimera anställningsbeslut
 • Analysera prissättningsstrategier jämfört med nuvarande marknadskostnader

Talent Intel

Identifiera de rätta kompetenspoolerna globalt, för intern och extern kompetens, för att samspela med, och förstå din konkurrens.

 • Optimera rekrytering och behållning genom prognoserad tillsättning
 • Utvärdera konkurrensen via branschmässiga riktlinjer
 • Analysera mönster för externa medarbetare för att optimera engagemang

Data as a Service

Anpassa och bygg din egen lösning genom direkt API-åtkomst till världens största globala dataset för marknadspriser, löner och arbetskraft.

 • Använd datan på det sätt som bäst passar er organisation
 • Tillgå data direkt när som helst, var som helst
 • Använd data med existerande HRIS, ERP, Inköp och analysverktyg

Strategic Advisory

Vårt expertteam erbjuder anpassade och hållbara lösningar som styrs av övergripande marknadsinformation och business intelligence

 • Få information genom ”Workforce Analytics Benchmarking” 
 • Se hur er data står sig i jämförelse med andra inom er bransch 
 • Definiera personalstrategier som stöder er organisations mål

Fördelen med Magnit Total Talent Intelligence

205B+

Datapunkter för marknadspriser, löner och intelligens om talanger

160+

Länder som ingår i Talent Intelligence-data

3B+

Profiler för yrkesverksamma arbetstagare

Fördelen med Magnit Total Talent Intelligence

205B+

Datapunkter för marknadspriser, löner och intelligens om talanger

160+

Länder som ingår i Talent Intelligence-data

3B+

Profiler för yrkesverksamma arbetstagare

Utökad synlighet för din personal

Finance
Bemanning

Optimera rekryteringsstrategierna genom att hitta och prissätta talanger var som helst i världen.

HR
HR

Utnyttja globala marknadsdata i realtid för att maximera kostnadsbesparingar och benchmarking av DE&I-mål.

Procurement
Upphandling

Få tillgång till globala insikter, inklusive information om rekrytering, för att identifiera och hitta de bästa talangerna i stor skala.

Relaterat innehåll

Din arbetsevolution börjar här