Kontakta oss

Total Talent Intelligence

Total Talent Intelligence ger med sina robusta datalösningar ditt företag en bättre förståelse för vilken extern arbetskraft du behöver – och gör att du enklare kan säkra att du betalar rätt pris.

Vad kan Magnit göra för dig?

Optimera strategin för kompetensförsörjning för HR och inköp genom att använda världens största databas för såväl intern som extern arbetskraft. Vår Total Talent Intelligence-lösning ger alla marknadens timpriser.

Korta time-to-fill

Se fram emot en mer strategisk kompetensförsörjning och korta tiden det tar att fylla en ledig position genom att få en översikt över alla konsulter du letar efter.

Minska kostnader

Utveckla anställnings- och retentionstrategier som är kostnadsoptimerade genom att få en övergripande insyn i talangmarknaden just nu.

Mångfald och jämlikhet

Tillgång till information baserad på data för att uppnå dina mål gällande mångfald, jämlikhet och inkludering. Dessutom får du möjlighet att jämföra med liknande företag.

Fatta strategiska anställnings- och retentionbeslut med Total Talent Intelligence

Pay Intel

Tillgång till världens största databas för timpriser och kompensationsplaner. Fatta strategiska beslut kring din arbetskraft och säkra hög kompetens.

 • Uppgifter om timarvode i realtid för alla arbetsroller – på alla platser
 • Jämför priser mellan flera olika platser för att optimera anställningsbeslut
 • Analysera prissättningsstrategier och jämför med nuvarande kostnader

Talent Intel

Identifiera de rätta talangpoolerna globalt, för såväl intern och extern arbetskraft – och få ett försprång mot konkurrenterna.

 • Optimera rekrytering och retention genom prognostiserad tillsättning
 • Utvärdera konkurrensen med branschmässiga riktlinjer
 • Analysera benchmarks för extern arbetskraft

Data as a Service

Anpassa och bygg din egen lösning genom direkt API-åtkomst till världens största globala databas för marknadspriser arbetskraft.

 • Använd data på det sätt som bäst passar din organisation
 • Tillgång till data när som helst, var som helst
 • Nyttja vår data med existerande HRIS, ERP, Inköp och analysverktyg

Strategic Advisory

Vårt expertteam erbjuder anpassade och hållbara lösningar som styrs av övergripande marknadsinformation och business intelligence.

 • Få information genom ”Workforce Analytics Benchmarking” 
 • Se hur din data står sig i jämförelse med andra inom din bransch 
 • Definiera personalstrategier som stöder din organisations mål

Fördelen med Magnit Total Talent Intelligence

205B+

Datapunkter för marknadspriser, löner och intelligens om talanger

160+

Länder som ingår i Talent Intelligence-data

3B+

Profiler för yrkesverksamma arbetstagare

Fördelen med Magnit Total Talent Intelligence

205B+

Datapunkter för marknadspriser, löner och intelligens om talanger

160+

Länder som ingår i Talent Intelligence-data

3B+

Profiler för yrkesverksamma arbetstagare

Få bättre översikt över din personal

Finance
Bemanning

Optimera rekryteringsstrategierna genom att hitta och ta del av timarvoden för talanger var som helst i världen.

HR
HR

Nyttja globala marknadsdata i realtid för att maximera kostnadsbesparingar och få tillgång till smart benchmarking för DE&I-mål.

Procurement
Upphandling

Optimera din strategi för direktupphandling som minskar kostnaderna, kortar time-to fill och förbättrar hela processen.

Relaterat innehåll

Your Evolution of work starts here