Kontakta oss

Kundnytta

Services Procurement minskar finansiella risker genom att identifiera avvikelser och vid behov låsa godkännandeprocessen. På så sätt påbörjas inget arbete innan budgeten är godkänd. All data centraliseras och blir tillgänglig för alla i projektet. Genom ökad transparens och automatisering av fastprisprojekt säkrar vi full efterlevnad av avtalsvillkor och minskar kostnaderna.

Effektivitet 

Få en konkurrensmässig fördel genom vårt team av experter som hanterar hela eller delar av livscykeln för lokalisering av leverantörer.

Strategi

Hantera SOW-projekt och nyttja er data för att driva strategi, minska kostnaderna och optimera "bill rates", alltså arvoden för konsulter.

Riskhantering

Se fram emot ökad insyn och kontroll av kontrakt samt all spend-information du behöver genom vår AI-drivna lösning för kontraktanalys.

NelsonHall Logo

Utnämnd till direkt marknadsledare i NelsonHalls NEAT-utvärdering 2022

Magnit var den mest framgångsrika leverantören av tjänster i NelsonHalls NEAT-utvärdering 2022 för CWS och MSP.

Maximera insyn och optimera SOW spend

Source-to-pay-tjänster

Minska utgifterna för extern arbetskraft, optimera kontraktsvillkor och säkerställ att projekt och leverantörer hanteras enligt företagspolicy med:

 • Strategisk lokalisering/RFx (Request For x)
 • Kategorihantering och val av leverantör
 • Kontraktshantering för hela livscykeln

Procure-to-pay-tjänster

Säkerställ att projekt fortlöper enligt plan genom hela livscykeln och att dina förhandlade kostnadsbesparingar efterföljs genom:

 • Resurshantering och projektledning
 • Styrning (efterlevnad, oplanerade spend, arbetsklassificering)
 • Fast fakturering och rapporteringspanel

Rådgivningstjänster

Dra fördel av våra duktiga rådgivare med många års erfarenhet, tillsammans med världens största dataset för att leverera:

 • Förändringsledning
 • Sourcing av hög komplexitet
 • Analysverktyg för marknad och avancerade kontrakt 

Tjänster inom Services Procurement

Ta del av vårt unika, egenutvecklade universum av data för benchmarking, med syfte att störka dina affärsresultat och generera kostnadsbesparingar. Vi tillhandahåller:

 • Fullständig finansiell och operativ insyn konsulthanteringen
 • Kostnadsbesparingar genom att nyttja information om löner i realtid vid inköp och ändringsbeställningar.
 • Sömlösa integrationer med flera VMS-lösningar

Få bättre översikt över din personal

Procurement

Upphandling

Få tillgång till expertis och mångårig erfarenhet av upphandling, vilket kommer förenkla rekryteringen av de absolut bästa talangerna.

Procurement

HR

Ta del av global marknadsdata i realtid för att maximera ditt företags och se fram emot smart och effektiv benchmarking av DE&I-mål.

Staffing

Bemanning

Optimera dina rekryteringsstrategier genom att hitta och ta del av timarvoden hos talanger från hela världen.

Fördelen med Magnit Services Prcocurement

$7B

Utgifter under förvaltning

100+

Tjänster Upphandling Kunder

1,000+

Tjänster Upphandling Leverantörer Hanterad

Fördelen med Magnit Services Prcocurement

$7B

Utgifter under förvaltning

100+

Tjänster Upphandling Kunder

1,000+

Tjänster Upphandling Leverantörer Hanterad

Relaterat innehåll

Din arbetsevolution börjar här