Kundnytta

Services Procurmenent minskar finansiella risker genom att identifiera avvikelser och vid behov låsa godkännandeprocessen. På så sätt påbörjas inget arbete innan budgeten är godkänd. All data centraliseras och blir tillgänglig för alla i projektet. Genom ökad transparens och automatisering av fastprisprojekt säkrar vi full efterlevnad av avtalsvillkor och minskar kostnader.

Effektivitet 

Få en konkurrensmässig fördel genom att använda ett team av experter för att hantera hela eller delar av livscykeln för lokalisering av leverantörer och kontraktshanteringsprocessen.

Information

Hantera SOW-projekt och utnyttja er data till att driva strategi, minska kostnaderna och optimera "Bill Rates".

Riskhantering

Öka insyn och kontroll av kontrakt samt spend information genom vår AI-drivna lösning för kontraktanalys.

NelsonHall Logo

Named Market Leader in Solution Strength in Ardent Partners VMS Technology Advisor Report

Magnit's VMS ranked highest in the "Solution Strength" category, which includes requisition management, candidate management, services procurement support, talent pool curation and direct sourcing, mobility, and analytics and reporting.

Maximera insyn och optimera SOW spend

Source-to-Pay tjänster

Minska arbetskraftsutgifter, optimera kontraktsvillkor och säkerställ att projekt och leverantörer hanteras enligt företagspolicy med:

 • Strategisk lokalisering/RFx (Request For x)
 • Kategorihantering och val av leverantör
 • Kontraktshantering för total livscykel

Procure-to-Pay tjänster

Säkerställ att projekt fortlöper enligt plan genom hela livscykeln och att dina framförhandlade kostnadsbesparingar bevaras genom:

 • Resurshantering och projektledning
 • Styrning (efterlevnad, oplanerade spend, arbetsklassificering)
 • Konsoliderade fakturering och rapporteringspanel

Rådgivningstjänster

Dra fördel av våra duktiga rådgivare med flerårig industrierfarenhet, kopplat med världens största dataset för att leverera:

 • Förändringsledning
 • Sourcing av hög komplexitet
 • Analysverktyg för marknad och avancerade kontrakt 

Tjänster Services Procurement

Utnyttja vårt unika, egenutvecklade datauniversum för benchmarking för att förbättra affärsresultaten och generera kostnadsbesparingar. Vi tillhandahåller:

 • Fullständig finansiell och operativ insyn i programmets prestanda.
 • Kostnadsbesparingar genom att utnyttja information om löner i realtid vid inköp och ändringsbeställningar.
 • Sömlösa integrationer med flera VMS-lösningar.

Utökad synlighet för din personal

Procurement

Upphandling

Få tillgång till globala insikter, inklusive information om rekrytering, för att identifiera och hitta de bästa talangerna i stor skala.

Procurement

HR

Utnyttja globala marknadsdata i realtid för att maximera kostnadsbesparingar och benchmarking av DE&I-mål.

Staffing

Bemanning

Optimera rekryteringsstrategierna genom att hitta och prissätta talanger var som helst i världen.

Fördelen med Magnit Services Prcocurement

$7B

Utgifter under förvaltning

100+

Tjänster Upphandling Kunder

1,000+

Tjänster Upphandling Leverantörer Hanterad

Fördelen med Magnit Services Prcocurement

$7B

Utgifter under förvaltning

100+

Tjänster Upphandling Kunder

1,000+

Tjänster Upphandling Leverantörer Hanterad

Relaterat innehåll

Din arbetsevolution börjar här