Kontakta oss
Blog

Ny e-bok om trenderna på arbetsmarknaden 2023

Daniel Persson | May 10 2023 |

Ny e-bok om trenderna på arbetsmarknaden 2023

Nästan hälften av av världens personalstyrka utgörs av extern arbetskraft och när lågkonjunkturen är över, spår Magnit att behovet av konsulter kommer öka ännu mer. Hur gör man som företag sig redo för att hantera detta? Och vilka utmaningar gäller det att hålla koll på? 

Nu släpper Magnit sin nya e-bok ”3 trender att alla ett öga på 2023 – en arbetsmarknad i förändring”. 

Magnit har i flera decennier arbetat med ett flertal av världens största företag för att hjälpa dem med sourcing och hantering av extern arbetskraft tack vare lösningar som bland annat vår Managed Service Provider (MSP) och Vendor Management System (VMS). Magnit finns idag i 124 länder och har fler än 600 globala kunder, som varje dag använder våra tjänster och system för att hantera både små och stora volymer av konsulter, frilansare och så kallade giggare. 

Med bakgrund av den expertis, erfarenhet och inte minst datapunkter som vi har tillgång till, släpper vi nu en e-bok. Här tar vi upp de trender och utmaningar som Magnit ser på såväl den svenska som globala arbetsmarknaden just nu. Behovet av kostnadskontroll och möjlighet att göra besparingar, är en aktuell utmaning för alla företag i tider av ekonomisk otrygghet.

– De nordiska länderna är fortfarande en relativt ”omogen” marknad där man tittar på första generationens MSP och VMS. Detta innebär att vi ser att det finns extra stora vinster att göra i form av effektiviseringar och kostnadsbesparingar kopplat till konsultinköpen, menar Jesper Molin, Magnit Nordics VD.

Att man som företag nu behöver vara på tårna för att ha kontroll på utgifterna, är något som både Markus Norrbom, tidigare inköpschef på Bisnode (numera Dun&Bradstreet) och Ulf Wirkeland, Director Procurement på Assa Abloy – håller med om. I ett direktsänt webbinarium som Magnit anordnade tidigare i maj, adresserade de dessa trender.

– Vad ska vi prioritera? Hur ska vi jaga besparingar och hantera vägar runt stora höjningar? Det är några av sakerna som diskuteras just nu, sa Ulf Wirkeland.

Han fick medhåll av Markus Norrbom:

– Som inköpare är det svåra år med många prishöjningar att ta ställning till, och de konsulter man får tag på är ofta dyra.

Ulf Wirkeland poängterade att innan de började arbeta med Magnit, hade Assa Abloy dålig koll på sina konsultavtal.

– När vi började samarbeta med Magnit, insåg vi inte vad det var som kostade eller hur våra avtal såg ut. Detta överlämnades liksom till konsulten. Och det kan låta fint att ha den friheten, men det innebär ett stort ansvar att ge bort. Vi var tvungna att identifiera kostnadsmassan, men även regelverk och compliance.

Resan som Assa Abloy gjorde innebar en stor förändringsprocess för många människor på företaget.

– Konkret resulterade partnerskapet med Magnit att vi har gjort en stor vinst i att ha identiska kontrakt, rate cards och att vi har tvingat fram en konkurrensutsättning. Det är något vi aldrig hade kunnat åstadkomma själva, för vi kan inte konsultmarknaden tillräckligt bra. Det är den riktigt stora vinsten med Magnit.

Förutom behov av kostnadskontroll vad gäller den externa arbetskraften, är det många företag som, precis som Ulf Wirkeland beskriver det, inte har nog med kunskap vad gäller regelverk och compliance. Många svenska företag brottas nu med den nya regeln i uthyrningslagen, som innebär att man måste erbjuda sin konsult tillsvidareanställning om denne har arbetat i två år.

Att ha kontroll över sin externa personalstyrka när det gäller compliance/efterlevnad, är en stor anledning att samla alla kompetenser under ett och samma tak – i ett Vendor Management System (VMS). I och med systemet behöver företaget inte oroa sig för eventuell bristande kunskap internt vad gäller lagar och regler, då Magnit sköter den biten.

– Det är en ökande trend vi ser, att många företag förlitar sig på oss för att säkerställa att man följer lagar och regler. Magnit skapar effektivitet och struktur genom hela konsultinköpsprocessen, säger Daniel Persson, Vice President Sales, Magnit Nordics.

Är du nyfiken på att ta reda på mer om de trender och utmaningar som Magnit ser på den svenska arbetsmarknaden under 2023?

Ladda ner vår e-bok ”3 trender att alla ett öga på 2023 – en arbetsmarknad i förändring” nu direkt, för att lära dig mer.


Ansvarsfriskrivning: Innehållet i det här blogginlägget är endast avsett för informationsändamål och kan inte tolkas som specifik juridisk rådgivning eller som en ersättning för juridisk rådgivning. Blogginlägget återspeglar Magnits åsikt och ska inte tolkas som juridiska lösningar och ställningstaganden. Kontakta en advokat för råd och vägledning för specifika problem eller frågor.

Din arbetsevolution börjar här