Privacy Notice

Magnit Privacy Notice

(bijgewerkt op 2 februari 2023)

Magnit doet er alles aan om de privacy van onze gebruikers te beschermen. We willen een veilige gebruikerservaring bieden.  We streven ernaar om de aan ons verstrekte persoonlijke gegevens privé te houden en alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals hierin uiteengezet.  Hieronder wordt de Privacyverklaring (“Privacyverklaring” of “Kennisgeving”) uiteengezet voor de websites van Magnit, zoals magnitglobal.com (en gerelateerde landdomeinextensies van magnitglobal.com) en rightsourcingusa.com.

Privacybeleid

Magnit houdt zich aan het volgende: 

 • We verzamelen, bewaren en gebruiken persoonsgegevens alleen voor professionele zakelijke doeleinden.  We beperken de persoonlijke gegevens die we verzamelen tot de gegevens die wij passend en noodzakelijk vinden om de behoeften van gebruikers te beheren, onze diensten te leveren en te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.
 •  We streven ernaar om de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens van gebruikers te behouden.
 •  Onze werknemers zijn verplicht de persoonsgegevens in onze systemen te beschermen.  We hebben intern beleidslijnen en programma's die zijn ontworpen om persoonsgegevens te beschermen. 
 • We beperken de interne en externe openbaarmaking van persoonsgegevens.
 • We delen persoonsgegevens niet met derden, behalve zoals hieronder uiteengezet.

Categorieën verzamelde en verwerkte informatie

Magnit kan persoonlijke informatie verzamelen over wanneer u onze websites bezoekt, contact met ons opneemt via internet of telefoon, of informatie opvraagt over Magnit's diensten voor tijdelijk personeelsbeheer. Wanneer u onze websites bezoekt, kan Magnit persoonlijke gegevens verzamelen, zoals naam en contactgegevens (waaronder mogelijk de plaats van tewerkstelling), en gebruiks-, registratie- en deelnamegegevens via uw gebruik van het web- en onlineaanbod van Magnit

Waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken

Persoonlijke gegevens van gebruikers worden verzameld en overgedragen om gebruikers informatie te geven over de soorten diensten die Magnit voor haar klanten uitvoert.  Op verzoek kunnen we gebruikers bijvoorbeeld informatie verstrekken over Magnit en haar serviceaanbod, zodat gebruikers kunnen overwegen of ze geïnteresseerd zouden kunnen zijn in het gebruik van onze diensten. 

Hoe we persoonlijke gegevens delen

Voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven, kan Magnit de persoonsgegevens van de betrokkenen vrijgeven:

 • aan de gerelateerde Magnit-bedrijven;
 • aan externe contractanten die namens ons diensten verlenen, zoals voor het beoordelen en ontwikkelen van onze bedrijfssystemen, procedures en infrastructuur (waaronder het testen of upgraden van onze computersystemen);
 • aan overheidsinstanties of personen die door een overheid worden aangewezen als zijnde verantwoordelijk voor het onderzoeken en oplossen van geschillen of klachten;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, voorschriften of contracten, of om te reageren op een gerechtelijk bevel, administratieve of gerechtelijke procedures, zoals een dagvaarding, overheidsaudit of huiszoekingsbevel;
 • zoals vereist voor het opzetten, uitoefenen of verdedigen tegen toekomstige, dreigende of daadwerkelijke juridische stappen (bijvoorbeeld met tegenpartijen en de rechtbank in rechtszaken);
 • Overal waar het belangrijk is om Magnit, haar klant, uw vitale belangen te beschermen (zoals veiligheid en beveiliging), of de belangen van een andere persoon;
 • In verband met de verkoop, opdracht of een andersoortige overgang van het geheel of een deel van ons bedrijf, zoals aan een potentiële koper en zijn juridische/professionele adviseurs);
 • Anderszins in overeenstemming met uw toestemming; of
 • Zoals anders vereist of gemachtigd door de wet.

Magnit doet de volgende zaken niet:

 • De verzamelde gegevens gebruiken in enige vorm van geautomatiseerde besluitvorming.
 • Uw persoonlijke gegevens verkopen aan eventuele derden. 
 • Persoonsgegevens verzamelen of verwerken van personen die jonger zijn dan 16 jaar.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Magnit doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens veilig te houden. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking, gebruiken we een reeks beveiligingstechnologieën en -procedures. We slaan uw persoonlijke informatie bijvoorbeeld op computerservers op met beperkte toegang en die zijn ondergebracht in beveiligde faciliteiten en wanneer we zeer vertrouwelijke of gevoelige persoonlijke informatie verzenden, coderen we deze..

Waar we gegevens opslaan en verwerken

Magnit en haar klanten werken op wereldwijde schaal, dus persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere landen dan die waar ze zijn verkregen. Aangezien we in de Verenigde Staten zijn gevestigd, dragen we informatie die is verzameld in andere landen regelmatig over naar de Verenigde Staten voor verwerking. Wij zorgen ervoor dat de overdracht van uw persoonsgegevens naar een ander land aan alle relevante wet- en regelgeving voldoet. 

Cookies

Om deze site goed te laten werken, plaatsen we soms kleine gegevensbestanden, cookies genaamd, op uw apparaat. De meeste grote websites doen dit ook.rokkenen, als dat nodig is. Binnen Magnit kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiele apparaat opslaat, wanneer u de site bezoekt. Het stelt de website in staat om uw acties en voorkeuren (zoals login, taal, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren) gedurende een bepaalde periode te onthouden, zodat u ze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkomt op de site of van de ene naar de andere pagina bladert.

Hoe gebruiken we cookies?

De cookies die op de websites van Magnit kunnen worden gebruikt, vallen in de hieronder beschreven categorieën. Deze beschrijvingen kunnen u helpen bepalen of en hoe u onze websites en andere online diensten wilt gebruiken.

STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door deze website te navigeren en bepaalde functies te gebruiken. Een strikt noodzakelijke cookie is een type cookie dat door de website wordt gebruikt om goed te functioneren Zonder deze cookie zou de site niet werken.

PRESTATIECOOKIES

Wij (of dienstverleners die namens ons werken) kunnen onze prestatiecookies op uw apparaat plaatsen. De informatie die met behulp van onze prestatiecookies wordt verzameld, wordt door ons of in ons voordeel gebruikt om de website-ervaring te verbeteren of voor andere doeleinden voor het verzamelen van statistieken. Prestatiecookies worden gebruikt om samengevoegde, anonieme informatie te genereren over hoe u en andere gebruikers deze website en de functies ervan gebruiken.

FUNCTIONALITEITSCOOKIES

Wij (of dienstverleners die namens ons werken) kunnen onze functionaliteitscookies op uw apparaat plaatsen. We delen geen informatie die is verzameld met behulp van onze functionaliteitscookies met andere externe partijen. Onze functionaliteitscookies worden gebruikt om keuzes die u maakt te onthouden (zoals taalvoorkeur, landlocatie of andere online instellingen) en bieden de gepersonaliseerde of verbeterde functies die u selecteert.

Cookies beheren

U kunt cookies beheren en/of verwijderen zoals u wilt – voor meer informatie, zie www.aboutcookies.org. U kunt alle cookies die al op uw computer staan verwijderen en u kunt de meeste browsers zo instellen dat de cookies niet worden geplaatst. Als u dit echter doet, kan het zijn dat u sommige voorkeuren handmatig moet aanpassen elke keer dat u een site bezoekt en dat sommige diensten en functionaliteiten niet werken.

Magnit volgt haar gebruikers niet wanneer ze naar websites van derden gaan, maakt geen gebruik van gerichte advertenties en reageert daarom niet op Do Not Track-signalen.

Magnit-sites bevatten links naar andere websites.  Magnit is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke andere websites.  Het privacybeleid dat van toepassing is op dergelijke andere websites, kan aanzienlijk verschillen van deze privacyverklaring, dus we raden gebruikers aan dit te lezen voordat ze die websites gebruiken.  Magnit is niet aansprakelijk voor enig gebruik van die websites.

Voor inwoners van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

Met betrekking tot de persoonsgegevens van personen in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, zie hieronder Bijlage A. 

Voor inwoners van Californië 

Zie hieronder Bijlage B met betrekking tot de persoonsgegevens van inwoners van Californië. 

Onze bewaring van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetten of regelgevende vereisten en bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld.  Over het algemeen betekent dit dat uw persoonlijke gegevens worden bewaard zoals gedocumenteerd in ons bewaarplan voor bedrijfsgegevens, contracten en toepasselijke aanvullende documenten.

Updates en wijzigingen in deze Privacyverklaring

Dit document wordt bijgewerkt wanneer ons privacybeleid verandert, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe deze wordt gebruikt en onder welke voorwaarden deze openbaar kan worden gemaakt. Magnit behoudt zich het recht voor om deze verklaring op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, verbeteren of aan te passen. Deze verklaring is van kracht vanaf de datum die bovenaan dit document wordt weergegeven.  Neem bij vragen over ons privacybeleid of aanverwante zaken contact met ons op via privacy@magnitglobal.com.

Bijlage A:  Voor inwoners van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland 

Met betrekking tot de persoonsgegevens van individuen in de Europese Unie/Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, heeft Magnit contracten met modelcontractbepalingen met klanten, personeelsleveranciers, gelieerde bedrijven en anderen die dienen als het mechanisme voor de rechtmatige doorgifte van persoonsgegevens vanuit die regio's naar andere landen zoals de Verenigde Staten. 

Verhaal, handhaving en aansprakelijkheid

a.  U kunt contact opnemen met onze EU-vertegenwoordiger op: privacy@magnitglobal.com of:

Magnit
Marconibaan 1a,
3439 MR, Nieuwegein,
Nederland

b. Magnit heeft toegezegd samen te werken met de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU en het VK ("DPA's") met betrekking tot klachten over persoonsgegevens.  Als een betrokkene niet tijdig een bevestiging van zijn of haar klacht van ons ontvangt of als wij de klacht niet tot tevredenheid van de betrokkene hebben afgehandeld, kan hij of zij contact opnemen met de DPA's in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk voor meer informatie, of om een klacht in te dienen.  De diensten van de DPA's in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk worden kosteloos ter beschikking gesteld aan betrokkenen. Een lijst van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten is hier te vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

c. Magnit werkt samen met de Zwitserse federale Commissaris voor gegevensbescherming en informatie.  Bij het behandelen van niet-HR-gegevens die zijn ontvangen uit Zwitserland, werkt Magnit samen met de Commissaris en volgt zij het advies van de commissaris.

d. Magnit verbindt zich ertoe samen te werken met de DPA's in de EU en het Verenigd Koninkrijk en de Zwitserse federale gegevensbeschermings- en informatiecommissaris (FDPIC) en het advies van dergelijke autoriteiten op te volgen met betrekking tot personeelsgegevens die vanuit de EU, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland zijn overgedragen in het kader van de arbeidsrelatie.

Uw rechten als betrokkene

Betrokkenen in de EU en het VK kunnen bepaalde rechten hebben op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en de lokale wettelijke implementatie van die verordening.  Dit omvat de rechten op:

● Vragen om inzage in en een kopie van uw persoonsgegevens;

● een verzoek tot rectificatie (of correctie) van eventuele onjuiste persoonsgegevens;

● Een verzoek tot het wissen (of verwijderen) van persoonlijke gegevens die niet langer nodig zijn om de doeleinden te dienen waarvoor ze zijn verkregen, of die Magnit of haar klant niet hoeft te bewaren voor andere legitieme doeleinden.

● Het beperken van uw persoonsgegevens die worden verwerkt;

● Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en

● verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen (getransfereerd) naar een andere organisatie.

Deze rechten kunnen verschillend worden toegepast, afhankelijk van het type gegevens dat erbij betrokken is en de specifieke wettelijke rechtvaardiging van Magnit voor het verwerken van persoonsgegevens.

Neem contact op privacy@magnitglobal.com als u één van bovenstaande rechten wilt uitoefenen. Alle verzoeken worden in overweging genomen en beantwoord overeenkomstig de relevante wetgeving inzake gegevensprivacy. Houd er rekening mee dat we u om gedetailleerde bijzonderheden kunnen vragen om uw identiteit en recht op toegang te verifiëren, evenals om de persoonlijke gegevens die we over u bezitten te zoeken en aan u te verstrekken. We kunnen u in beperkte omstandigheden billijke kosten in rekening brengen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens; we zullen u echter vooraf in kennis stellen van eventuele kosten.

U heeft op elk moment het recht om uw toestemming in te trekken wanneer wij van uw toestemming afhankelijk zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Houd er echter rekening mee dat de rechtmatigheid van de verwerking, voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming, niet wordt aangetast.

Betrokkenen in de EU en het VK kunnen ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres met vragen over hoe wij omgaan met persoonsgegevens:

Magnit
Marconibaan 1a,
3439 MR, Nieuwegein,
Nederland
E-mail: privacy@magnitglobal.com

Bijlage B:  Voor inwoners van Californië

Het hoofdgedeelte van deze Privacyverklaring verstrekt informatie aan inwoners van Californië wier persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA") en de California Privacy Rights Act ("CPRA").  (Voor de doeleinden van deze privacyverklaring heeft de term "persoonlijke gegevens" dezelfde betekenis als de term "persoonlijke informatie" zoals gedefinieerd in de CCPA.) Deze privacyverklaring:

● Beschrijft de categorieën en bronnen van persoonlijke informatie die Magnit van u verzamelt (zie "Categorieën van verzamelde en verwerkte informatie"; en

● Beschrijft de doeleinden waarvoor die informatie wordt verzameld (zie "Waarom we persoonsgegevens verwerken" en "Hoe we persoonsgegevens delen" hierboven).

Uw rechten als betrokkene

● Vragen om inzage in en een kopie van uw persoonsgegevens;

● een verzoek tot rectificatie (of correctie) van eventuele onjuiste persoonsgegevens;

● Een verzoek tot het wissen (of verwijderen) van persoonlijke gegevens die niet langer nodig zijn om de doeleinden te dienen waarvoor ze zijn verkregen, of die Magnit of haar klant niet hoeft te bewaren voor andere legitieme doeleinden.

Heeft u vragen over uw persoonlijke gegevens of ons CCPA-nalevingsprogramma, neem dan contact met ons op:

Magnit
2365 Iron Point Road, Ste. 270
Folsom, CA 95630
Verenigde Staten
E-mail:  privacy@magnitglobal.com

 

 

Cookiestatement Magnit

Dit is de cookiestatement van Magnit. Wij zijn gevestigd aan de Marconibaan 1a in Nieuwegein. We staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 53836073. In deze verklaring leggen wij ons cookiebeleid uit. Meer informatie over de algemene gegevensverwerking vindt u in ons privacystatement.

Welke persoonsgegevens verwerken wij door cookies te gebruiken?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken via noodzakelijke en voorkeurscookies:

 • IP-adres;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • de internetbrowser en het apparaat type waarmee u onze website bezoekt.

In het geval van statistische cookies gebruiken wij alleen persoonsgegevens in geanonimiseerde vorm. 

Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, dan houden wij met marketingcookies uw surfgedrag bij om advertenties beter op uw interesses en voorkeuren af te stemmen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies?

Magnit gebruikt cookies voor:

 • optimalisatie van onze website;
 • analytische doeleinden (om te kijken of onze website optimaal functioneert);
 • het bijhouden van uw voorkeuren op onze website;
 • het bijhouden van conversies;
 • afstemming van advertenties op uw voorkeuren;
 • (re)marketingdoeleinden buiten onze website, waarbij ook profielen worden opgebouwd.

Wat zijn cookies en welke cookies gebruiken wij?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw device (computer, tablet of smartphone).

Wij gebruiken onder meer noodzakelijke cookies en voorkeurscookies. Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont. 
Ook maken wij gebruik van statistische cookies en, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, marketingcookies. Wat statistische cookies en marketingcookies zijn, waarvoor wij deze cookies gebruiken en welke statistische cookies en marketingcookies wij precies gebruiken, leest u hieronder. 

Statistische cookies

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Wij gebruiken op onze website statistische cookies van Google, Inc. (hierna: “Google”).

Google Analytics

Magnit maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgen wij inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Google stelt zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat er sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. Magnit is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Wel hebben we maatregelen getroffen om uw privacy te waarborgen: we hebben met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten en het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, behalve Adwords. Hierover later meer.

Wilt u weten hoe Google met uw persoonsgegevens omgaat? De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

U kunt zich afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel door Google Analytics. Download en installeer hiervoor de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Marketingcookies

Deze cookies worden geplaatst om conversies bij te houden, advertenties af te stemmen op uw voorkeuren en voor (re)marketing doeleinden buiten onze website. Hierbij worden ook profielen opgebouwd.

Twitter, LinkedIn en Google AdWords

Indien u toestemming hebt gegeven plaatsen wij:

 • een Twitter pixel van Twitter, Inc.;
 • een LinkedIn pixel (LinkedIn Insight Tag) van LinkedIn Corporation;
 • een AdWords remarketing pixel van Google (via google.com/settings/ads kunt u uw Google advertentievoorkeuren aanpassen).

TwitterTwitter pixel

Een Twitter pixel is een code die overal op de website kan worden geplaatst om meer te weten te komen over onze doelgroepen. De doelgroepen kunnen hierdoor gemeten, geoptimaliseerd en ontwikkeld worden voor Twitter-advertenties die u kunnen worden getoond. Wij kunnen na het plaatsen van de pixel onder andere de conversie meten vanuit Twitter, via uitgebreide statistieken bekijken hoe onze doelgroep de website gebruikt en een (vergelijkbare) doelgroep aanmaken vanuit deze statistieken.

Linkedin pixel

Een LinkedIn pixel oftewel een LinkedIn Insight Tag is een code op onze website die ons meer inzicht geeft in onze doelgroep en in de prestaties van LinkedIn-advertenties.

Adwords remarketing pixel

Een AdWords remarketing pixel oftewel een AdWords remarketing tag is een scriptje dat op onze website wordt geplaatst. Het doel hiervan is meer inzicht te krijgen in de response op de AdWords-advertenties die worden getoond. Wij kunnen die informatie bijvoorbeeld gebruiken om nieuwe campagnes in te richten voor mensen die interesse hebben getoond in de advertentie en naar onze website zijn gegaan.

Bij het gebruik van de AdWords remarketing pixel op onze website, worden de bezoekers van onze website opgenomen in een speciale lijst die gebruikt wordt voor remarketing. Daardoor wordt het mogelijk om deze bezoekers bijvoorbeeld nogmaals te benaderen met relevante advertenties, aanbiedingen of andere content.

6sense pixel

Allows Shell to deanonymize website visitors at the account level, understand the impact of Shell’s ad campaigns, and provide insights to sales about account-level behavior. 

Informatie verwerken

De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door de hierboven genoemde partijen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze partijen kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Deze partijen stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat er sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. Magnit is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

U bent vrij om al dan niet toestemming te geven voor het gebruik van marketingcookies. Eenmaal gegeven toestemming mag u vervolgens intrekken wanneer u dat wilt. Dat kan door de geplaatste cookie(s) te verwijderen. U kunt er ook voor kiezen uw browserinstellingen aan te passen voor de toekomst. Daarnaast kunt u via de “lijst met cookies” uw toestemming per cookie op elk moment wijzigen of intrekken. 

Overzicht van alle cookies

U vindt op de pagina “Lijst met cookies” een uitgebreid overzicht van alle cookies die door ons op onze website worden gebruikt, onderverdeeld per categorie cookie (noodzakelijk, voorkeur, statistisch en marketing), naam, aanbieder, doel, vervaldatum en type. 

Hoe lang blijven de cookies bewaard?

Dit hebben wij volledig uitgewerkt op de pagina "Lijst met cookies".

Wat moet u doen als u geen cookies wilt?

Marketingcookies kunt u weigeren. Verder kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dan moet u  deze handeling zo vaak als nodig is herhalen. Tot slot kunt u vanuit onze “lijst met cookies” ook uw toestemming en voorkeuren voor onze cookies inzien en aanpassen.

Wat als het cookiebeleid van Magnit wijzigt?

De regels rondom cookies alsook onze gebruiken kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookiestatement. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie november 2022

Lijst met cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken cookies om onze website te optimaliseren, content en advertenties te personaliseren,  functies voor social media te bieden en ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, advertenties en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Hieronder hebben wij aangegeven welke typen cookies wij gebruiken op onze website. Door op “OK” te klikken gaat u akkoord met de geselecteerde cookies.

U kunt ook ervoor kiezen om (een bepaald type) cookies niet te accepteren en deze uit te vinken. Indien u (een bepaald type) cookies niet accepteert, bestaat het risico dat onze website niet optimaal werkt.

U kunt via onze cookiestatement (in de “lijst met cookies”) uw toestemming voor deze cookies op ieder moment wijzigen of intrekken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: magnitglobal.com/nl

Uw huidige stand: Selectie toestaan (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken). 

Uw toestemming ID: S5M11awTn6Nun+nw3PshIKWm+F1FZJMwkIaHhfbqFdOSTFdYSpQnkw==Datum van toestemming: woensdag 8 december 2021 om 10:15:31 CET

Verander uw toestemming  |  Instemming intrekken

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 11-11-2022 door Cookiebot:

Noodzakelijk (4)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

hex (32)

www.brainnet.nl

Wordt gebruikt om server calls naar het backend systeem van de website te beheren.

Session

HTTP Cookie

li_gc

LinkedIn

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein

179 dagen

HTTP Cookie

Voorkeuren (2)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

lang [x2]

LinkedIn

Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website

Session

HTTP Cookie

Statistieken (12)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

_ga

Google

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

399 dagen

HTTP Cookie

_gat

Google

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

1 dag

HTTP Cookie

_gid

Google

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

HTTP Cookie

AnalyticsSyncHistory

LinkedIn

Gebruikt in verband met gegevenssynchronisatie met externe analyseservice-partijen.

29 dagen

HTTP Cookie

ln_or

LinkedIn

Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.

1 dag

HTTP Cookie

_mkto_trk

Marketo

This cookie is set by Marketo. This allows a website to track visitor behavior on the sites on which the cookie is installed and to link a visitor to the recipient of an email marketing campaign, to measure campaign effectiveness. Tracking is performed anonymously until a user identifies himself by submitting a form.

2 years

HTTP Cookie

6suuid

6sense

Registers user behaviour and navigation on the website, and any interaction with active campaigns. This is used for optimizing advertisement and for efficient retargeting.

400 days

HTTP Cookie

muc_ads        

Twitter

Collects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant.

2 years

HTTP Cookie

i/adsct [x2]    

Twitter

The cookie is used by Twitter.com in order to determine the number of visitors accessing the website through Twitter advertisement content.

Session

Pixel Tracker

Marketing (11)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

_gcl_au

Google

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.

3 maanden

HTTP Cookie

bcookie

LinkedIn

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.

1 jaar

HTTP Cookie

bscookie

LinkedIn

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.

1 jaar

HTTP Cookie

IDE

Google

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

1 jaar

HTTP Cookie

lidc

LinkedIn

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.

1 dag

HTTP Cookie

pagead/1p-user-list/#

Google

Wordt gebruikt om bij te houden of de bezoeker interesse heeft getoond in specifieke producten of evenementen op meerdere websites en detecteert hoe de bezoeker tussen sites navigeert - Dit wordt gebruikt voor het meten van advertentie-inspanningen en vergemakkelijkt de betaling van verwijzingskosten tussen websites.

Session

Pixel Tracker

pagead/landing [x2]

Google

Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken.

Session

Pixel Tracker

test_cookie

Google

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

1 dag

HTTP Cookie

UserMatchHistory

LinkedIn

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.

29 dagen

HTTP Cookie

Magnit staat voor de Evolution of Work