Contact

Diversiteit en inclusie

Zowel in onze maatschappij als het bedrijfsleven groeit het bewustzijn en de belangstelling voor diversiteit en inclusie (D&I). Organisaties realiseren zich steeds meer dat het bevorderen van een cultuur van gelijkheid en respect essentieel is voor een succesvolle en bloeiende organisatie. Dit geldt niet alleen voor vast personeel, maar ook voor tijdelijke medewerkers. Wij werken daarom samen met onze klanten en leveranciers om een cultuur te creëren waarin iedereen zich geaccepteerd voelt – ongeacht achtergrond, etniciteit, gender, leeftijd, of andere kenmerken die iemand uniek maken. Dit doen we onder meer door waardevolle inzichten en praktische oplossingen te bieden.

Ontgrendel de kracht van diversiteit

Als wereldwijde speler begrijpen wij als geen ander hoe belangrijk diversiteit en inclusie zijn voor jouw teams. We bieden een doeltreffende aanpak die jou helpt om een meer inclusieve werkomgeving te creëren en diversiteit binnen jouw personeelsbestand te stimuleren.

Culturele inclusie
 

Bij Magnit geloven we in het bevorderen van culturele inclusie voor zowel jouw vaste medewerkers als jouw flexibele schil. We streven ernaar om teams overal ter wereld te helpem om te groeien en te gedijen in een omgeving waarin iedereen welkom is en wordt gewaardeerd om wie ze zijn.

Leveranciersnetwerk                

We hebben een groot leveranciersnetwerk dat D&I hoog op de agenda heeft staan. Samen willen we bewustwording creëren en iedereen gelijke kansen bieden: ook aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom werken we veel samen met leveranciers die gespecialiseerd zijn in deze doelgroep.

Objectief en neutraal model

We hanteren een neutraal en objectief detacheringsmodel, waarbij eerlijkheid en onbevooroordeeldheid centraal staan. Door transparante selectiecriteria en gestandaardiseerde evaluatieprocedures garanderen we gelijke kansen voor elke kandidaat, op basis van hun competenties en geschiktheid voor de functie.

 

Meer aandacht voor D&I binnen je flexibele schil

Wij geloven dat het bevorderen van diversiteit en inclusie niet alleen het juiste is om te doen, maar ook kan bijdragen aan het succes en de veerkracht van jouw organisatie. Zo pakken we dat aan:

Bewustzijn creëren

  • We verstrekken hulpmiddelen en onderwijsmateriaal om D&I te bevorderen, inclusief advies over bias-vrije vacatureteksten
  • We organiseren workshops en informatieve sessies over onbewuste vooroordelen en de waarde van D&I voor je bedrijf

Netwerken & partnerschappen

  • We hebben strategische partnerships met leveranciers die net als wij de D&I-impact willen vergroten met klanten en leveranciers over D&I-investeringen 
  • We zetten campagnes op om onze klanten bewust te maken van diversiteit en inclusie 
  • We werken samen met andere organisaties die gedeelde doelen hebben

Bruikbare inzichten bieden

  • Met onze diversiteitsdashboards volg je eenvoudig trends in de tijd en verzamel je waardevolle inzichten voor jouw D&I-strategie 
  • Maak gebruik van ons toonaangevende VMS om data over representatie te beoordelen en beter te begrijpen
  • Ons team van data-analysten helpt je graag bij het maken van strategische D&I-beslissingen

Meer informatie

De Evolution of Work begint hier