Diversiteit en inclusie

Het wordt steeds belangrijker dat organisaties de mate van betrokkenheid van hun flexibele schil bij diversiteit en inclusie afstemmen op die van hun vaste medewerkers. Wij werken samen met klanten om hen in staat te stellen culturele inclusie te bevorderen en diversiteit van werknemers en leveranciers te stimuleren door gebruik te maken van bruikbare inzichten.

video thumbnail

Voordelen voor de klant

Wij bieden de enige allesomvattende D&I-oplossing voor uw flexibele schil. Onze best-in-class adviezen en technologie bieden klanten bruikbare inzichten om culturele inclusie te bevorderen en de diversiteit van inhuur en leveranciers te stimuleren.

Culturele inclusie

Stel alle medewerkers en uw organisatie in staat zich te ontplooien door culturele inclusie te ontwikkelen voor uw flexibele schil. 

Optimalisatie van leveranciers

Maak gebruik van ons eerlijke en neutrale model om het marktaandeel te maximaliseren door voorrang te geven aan leveranciers die D&I het beste vormgeven.

Data en verantwoordelijkheid

Volg trends in de tijd en verzamel belangrijke inzichten voor uw D&I-strategie met diversiteitsdashboards van ons team van deskundigen.

Partnerschappen en lidmaatschappen

Stanford logo
NMSDC logo
enei logo

De meest uitgebreide D&I-oplossingen voor de
flexibele schil

Hulpmiddelen en onderwijsmateriaal

Maak gebruik van hulpmiddelen en onderwijsmateriaal om de culturele inclusie van de flexibele schil te bevorderen:

 • Informeren en adviseren inzake onbewuste vooroordelen en diversiteit
 • Strategisch partnerschap om de D&I-impact van leveranciers te vergroten
 • Campagnes om klanten te informeren over een beter begrip van diversiteit en inclusie

Transformatiediensten en -technologie

Verminder onbewuste vooroordelen en neem bewezen wervingspraktijken en diverse leveranciers mee door deze acties:

 • Overleg met klanten en leveranciers over D&I-investeringen 
 • Werk samen met klanten om leveranciers in staat te stellen impact te maken
 • Faciliteer forums voor leveranciers om de diversiteit van kandidaten te bespreken 
 • Gebruik analyses om D&I-inzichten te krijgen over de vertegenwoordiging van medewerkers

Bruikbare inzichten

Neem betere beslissingen met op analyse gebaseerde diensten, waaronder:

 • Maak gebruik van het toonaangevende VMS om data over representatie te beoordelen
 • Verzamel, analyseer en rapporteer de diversiteitsdata van klanten op een veilige manier
 • Ontwikkel een op data gebaseerde D&I-strategie die gericht is op de gebieden waar behoefte aan is
 • Werk samen met een data-analyse- en adviesteam van wereldklasse

Meer informatie

Uw Evolution of Work begint hier