Contact
White Paper

Meldingsplicht WagwEU voor buitenlandse werkgevers en zzp'ers

Al jaren wordt er binnen Europa gesproken over de wens concurrentie op arbeidsvoorwaarden als gevolg van grensoverschrijdende dienstverlening tegen te gaan. Een nieuw wapen in de strijd tegen uitbuiting en schijnconstructies is de meldingsplicht voor grensoverschrijdende arbeid.

Werkgevers en zelfstandigen uit de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Zwitserland die op of na 1 maart 2020 tijdelijk in Nederland arbeid aanbieden, zijn verplicht dit te melden via het online meldloket op www.postedworkers.nl.

Deze meldingsplicht vloeit voort uit artikel 8 Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (“WagwEU”). Tot de EER behoren alle EU-landen, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Op het Verenigd Koninkrijk is in ieder geval tot en met 31 december 2020 het recht van de Europese Unie van toepassing.

De meldingsplicht die in artikel 8 is opgenomen maakt het mogelijk gerichter te controleren op de naleving van de wet door dienstverrichters. De inwerkingtreding van de meldingsplicht is steeds uitgesteld en treedt per 1 maart 2020 in werking. In deze notitie praat Brainnet u bij over de consequenties van de meldingsplicht.

Download Notitie

Al jaren wordt er binnen Europa gesproken over de wens concurrentie op arbeidsvoorwaarden als gevolg van grensoverschrijdende dienstverlening tegen te gaan. Een nieuw wapen in de strijd tegen uitbuiting en schijnconstructies is de meldingsplicht voor grensoverschrijdende arbeid.

Werkgevers en zelfstandigen uit de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Zwitserland die op of na 1 maart 2020 tijdelijk in Nederland arbeid aanbieden, zijn verplicht dit te melden via het online meldloket op www.postedworkers.nl.

Deze meldingsplicht vloeit voort uit artikel 8 Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (“WagwEU”). Tot de EER behoren alle EU-landen, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Op het Verenigd Koninkrijk is in ieder geval tot en met 31 december 2020 het recht van de Europese Unie van toepassing.

De meldingsplicht die in artikel 8 is opgenomen maakt het mogelijk gerichter te controleren op de naleving van de wet door dienstverrichters. De inwerkingtreding van de meldingsplicht is steeds uitgesteld en treedt per 1 maart 2020 in werking. In deze notitie praat Brainnet u bij over de consequenties van de meldingsplicht.

Download NOTITIE