De VAR is 1 mei 2016 komen te vervallen en heeft plaats gemaakt voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). De handhaving van deze wet is uitgesteld tot 1 oktober 2021. Tot deze datum hanteert de Belastingdienst het protocol van milde handhaving en hebben opdrachtgevers en zzp’ers de gelegenheid om orde op zaken te stellen, zodat zij voldoen aan de eisen van de Wet DBA.

Hoofddoelstelling van de Wet DBA is de aanpak en terugdringing van schijnzelfstandigheid. Onder schijnzelfstandigheid wordt verstaan: iemand die formeel de status van zzp’er geniet, maar in de praktijk een werknemer is en juridisch als zodanig wordt beschouwd. Schijnzelfstandigheid kan worden voorkomen door te werken op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst van opdracht. Aangekondigd is dat de Belastingdienst een beoordeling van de arbeidsrelatie vooraf ook mogelijk wil gaan maken met een webmodule.

Download hier de Modelovereenkomst van Magnit

Met de invoering van de Wet DBA, is het voor zzp’ers en opdrachtgevers belangrijk dat zij kunnen aantonen dat er geen sprake is van een arbeidsverhouding. Hierbij is een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst cruciaal. Magnit heeft een modelovereenkomst die is goedgekeurd door de Belastingdienst. U kunt de modelovereenkomst downloaden. Belangrijk is wel dat u de leesijzer ook goed bekijkt zodat u de zaken goed interpreteert.

Leeswijzer Modelcontracten

Download hier direct de leeswijzer modelcontracten

Modelovereenkomst

Download hier direct de modelovereenkomst

Webmodule en zelfstandigenverklaring

Naast de modelovereenkomsten, wil de Belastingdienst opdrachtgevers de mogelijkheid geven om een opdrachtgeversverklaring aan te vragen. De opdrachtgeversverklaring kan met een webmodule worden aangevraagd. Aan de hand van vragen stelt een computerprogramma dan vast of (1) werken buiten dienstbetrekking mogelijk is, (2) een indicatie dienstbetrekking wordt afgegeven waarbij inhouding loonheffing het devies is of (3) geen oordeel mogelijk is. 

Een pilot voor het gebruik van de webmodule is 11 januari 2021 gestart.  


Uitzenden of payrollen: alternatieven bij twijfel

Wanneer er twijfel is of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap is het mogelijk te kiezen voor een uitzend- of payrollconstructie. Flexbrain biedt mogelijkheden om zzp’ers in dienst te nemen en via een uitzend- of payrollconstructie de professional uit te lenen.

Meest gestelde vragen

Meer informatie