Contact

Het hoofddoel van de Wet DBA is om schijnzelfstandigheid aan te pakken en terug te dringen. Schijnzelfstandigheid verwijst naar de situatie waarin iemand officieel als ZZP'er wordt beschouwd, maar in de praktijk als werknemer functioneert en juridisch ook als zodanig wordt behandeld. Om schijnzelfstandigheid te voorkomen, is het belangrijk om te werken op basis van een modelovereenkomst van opdracht die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Daarnaast heeft de Belastingdienst aangekondigd dat ze ook een webmodule willen introduceren waarmee vooraf de beoordeling van de arbeidsrelatie mogelijk wordt gemaakt.

Modelovereenkomst van Magnit, goedgekeurd door de Belastingdienst

Met de invoering van de Wet DBA is het voor ZZP'ers en opdrachtgevers essentieel om aan te tonen dat er geen sprake is van een arbeidsverhouding. Daarom is een goedgekeurde overeenkomst van de Belastingdienst van groot belang. Handig: Magnit heeft een modelovereenkomst die is goedgekeurd door de Belastingdienst, en je hier kunt downloaden. Het is wel belangrijk om de leeswijzer goed door te nemen, zodat je de zaken op de juiste manier interpreteert.

Modelovereenkomst

Download hier direct de modelovereenkomst

Downloaden (doc)

Leeswijzer Modelcontracten

Download hier direct de leeswijzer modelcontracten

Downloaden (pdf)

Webmodule en zelfstandigenverklaring

Naast de modelovereenkomsten wil de Belastingdienst opdrachtgevers de mogelijkheid geven om een opdrachtgeversverklaring aan te vragen. Dit kan worden gedaan via een webmodule. Met behulp van een reeks vragen beoordeelt een computerprogramma dan of (1) werken buiten dienstbetrekking mogelijk is, (2) een indicatie dienstbetrekking wordt afgegeven waarbij inhouding loonheffing vereist is of (3) geen oordeel mogelijk is. Een pilot voor het gebruik van de webmodule is 11 januari 2021 gestart.  

 

Uitzenden of payrollen: alternatieven bij twijfel

Wanneer er twijfel is of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap is het mogelijk te kiezen voor een uitzend- of payrollconstructie. Magnit Global Flex Netherlands (voorheen Flexbrain) biedt opties om ZZP'ers in dienst te nemen en via een uitzend- of payrollconstructie de professional uit te lenen.

 

 

Meest gestelde vragen

Meer informatie

De Evolution of Work begint hier