Hoofddoelstelling van de Wet DBA is de aanpak en terugdringing van schijnzelfstandigheid. Onder schijnzelfstandigheid wordt verstaan: iemand die formeel de status van zzp’er geniet, maar in de praktijk een werknemer is en juridisch als zodanig wordt beschouwd. Schijnzelfstandigheid kan worden voorkomen door te werken op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst van opdracht. Aangekondigd is dat de Belastingdienst een beoordeling van de arbeidsrelatie vooraf ook mogelijk wil gaan maken met een webmodule.

Download hier de Modelovereenkomst van Magnit

Met de invoering van de Wet DBA, is het voor zzp’ers en opdrachtgevers belangrijk dat zij kunnen aantonen dat er geen sprake is van een arbeidsverhouding. Hierbij is een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst cruciaal. Magnit heeft een modelovereenkomst die is goedgekeurd door de Belastingdienst. U kunt de modelovereenkomst downloaden. Belangrijk is wel dat u de leesijzer ook goed bekijkt zodat u de zaken goed interpreteert.

Modelovereenkomst

Download hier direct de modelovereenkomst

Downloaden (doc)

Leeswijzer Modelcontracten

Download hier direct de leeswijzer modelcontracten

Downloaden (pdf)

Webmodule en zelfstandigenverklaring

Naast de modelovereenkomsten, wil de Belastingdienst opdrachtgevers de mogelijkheid geven om een opdrachtgeversverklaring aan te vragen. De opdrachtgeversverklaring kan met een webmodule worden aangevraagd. Aan de hand van vragen stelt een computerprogramma dan vast of (1) werken buiten dienstbetrekking mogelijk is, (2) een indicatie dienstbetrekking wordt afgegeven waarbij inhouding loonheffing het devies is of (3) geen oordeel mogelijk is. 

Een pilot voor het gebruik van de webmodule is 11 januari 2021 gestart.  


Uitzenden of payrollen: alternatieven bij twijfel

Wanneer er twijfel is of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap is het mogelijk te kiezen voor een uitzend- of payrollconstructie. Flexbrain biedt mogelijkheden om zzp’ers in dienst te nemen en via een uitzend- of payrollconstructie de professional uit te lenen.

Meest gestelde vragen

Meer informatie

Uw Evolution of Work begint hier