Contact
White Paper

Brexit: Detachering en zzp-diensten. Zonder handelsdeal een juridisch mijnenveld

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Vanaf dat moment is tot en met 31 december 2020 een overgangsperiode ingegaan. Gedurende deze overgangsperiode gelden alle Europese afspraken zoals neergelegd in wet- en regelgeving. De overgangsperiode kan niet meer onder het terugtrekkingsakkoord worden verlengd. Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hadden dit namelijk voor 1 juli 2020 gezamenlijk moeten doen en het Verenigd Koninkrijk heeft aangegeven geen verlenging van het akkoord te willen. Op het moment van schrijven van deze notitie is nog altijd niet bekend of de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk tot een “deal” gaan komen.

Nu 1 januari 2021 nadert en er voor allerlei partijen onduidelijkheid bestaat, wil Brainnet met deze notitie alvast duidelijkheid scheppen over de te nemen maatregelen op basis van een “no-deal”. We hebben de gevolgen in kaart gebracht voor Nederlanders die nu werkzaam zijn in het Verenigd Koninkrijk evenals voor Britten die nu werken buiten het Verenigd Koninkrijk en/of in Nederland.

Download Notitie