Solutions Brief

PERSBERICHT | Gemeente Beverwijk verlengt contract met inhuurspecialist Brainnet

Magnit | April 14 2022 |

De Gemeente Beverwijk maakt sinds 2019 gebruik van de inhuur /brokerdienstverlening van Brainnet. In februari 2022 heeft de Gemeente Beverwijk het contract met Brainnet verlengd voor een periode van 1 jaar tot maart 2023.

Bij de Gemeente Beverwijk werken mensen die een baan met impact willen. Mensen die plezier hebben in het leveren van een bijdrage aan de tevredenheid van  bewoners en ondernemers. Brainnet ondersteunt de Gemeente bij het vinden van mensen die hier naadloos op aansluiten. Daarnaast verzorgt Brainnet de pre-employment screening,het contractmanagement en de facturatie voor alle inhuur.

De samenwerking met Brainnet biedt de Gemeente Beverwijk een digitaal inhuurproces conform procuratie/autorisatie, compliancy aan wet- en regelgeving, vrijwaring van risico’s en grip en inzicht. De invulling van de capaciteitsbehoefte wordt gerealiseerd door een volledige marktuitvraag waarbij het mogelijk is een voorkeursleverancier of -kandidaat mee te nemen. Dit leidt tot de beste kandidaat voor een marktconform tarief waarbij  rechtmatig inhuren geborgd is.

De Gemeente Beverwijk zegt hier over: “De dienstverlening van Brainnet biedt ons grip op onze externe inhuur. We werken rechtmatig en worden hierbij ontzorgd”. Brainnet gaat vol vertrouwen weer voor de Gemeente Beverwijk aan de slag.

Over de Gemeente Beverwijk

Beverwijk. Stad van aanpakkers en doordouwers. Van doe maar gewoon. Van dadendrang en praktische oplossingen op de vierkante meter. Een stad ook met grote opgaven, grootstedelijke ontwikkelingen en buitengewone problematiek. Dat is het decor waar wij als gemeentelijke organisatie in acteren. Samen met de inwoners en ondernemers pakken wij de kansen, zoeken naar dwarsverbindingen en bundelen we de energie.

Uw Evolution of Work begint hier