Contact
Press Release

Prettig te weten dat we kunnen inhuren zonder risico's

Magnit | April 1 2022 |

Het tekort aan docenten is in de regio Midden-Limburg nog niet zo schrijnend als in de Randstad. Toch begint men hier nu ook wel meer moeite te krijgen met het invullen van bepaalde vacatures, zo vertelt Monique Dings, strategisch HRM Adviseur van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg.

“Wij hebben in totaal zeven scholen, van vmbo-basis tot en met gymnasium en zijn in de regio een bekende speler”, zegt Dings. “De scholen hebben allemaal een eigen ‘kleur’, hun eigen identiteit. We hebben ongeveer 900 personeelsleden en ruim 7000 leerlingen. Op al onze scholen staat persoonlijk leren hoog in het vaandel.”

Keuzemogelijkheden voor leerlingen en docenten

Dings ziet dat overigens overal om zich heen gebeuren. “In algemene zin wordt onderwijs persoonlijker, maar wij staan wel echt bekend als vernieuwende organisatie. Leerlingen kunnen hun eigen weg kiezen, met als meest vergaande vorm Agora. Daarbij worden geen lessen gegeven. Kinderen stellen aan de hand van challenges leerprogramma’s samen. Natuurlijk moeten ze uiteindelijk wel aan de vereisten voor een diploma voldoen. Ze moeten allemaal door dezelfde hoepel kunnen springen. Maar de manier waarop ze dat voor elkaar krijgen, moeten ze zelf weten. Ook op onze andere scholen hebben leerlingen steeds meer keuzemogelijkheden in het onderwijsaanbod. Hierdoor hebben ook docenten veel keuze in wat het beste bij ze past. Daarnaast hebben alle scholen een eigen uitstraling.”

Zonder bevoegdheid voor de klas

Dings kent de verhalen uit de Randstad waar grote tekorten zijn aan docenten en waar zelfs steeds vaker afscheid wordt genomen van de vereiste dat er een bevoegde leerkracht voor de klas staat. “Dat is hier niet het geval. Het is ook wettelijk vastgelegd dat een docent bevoegd dient te zijn. We bevinden ons hier in een krimpregio, dus onze situatie is gewoon anders dan in de Randstad.”

Openstaande vacatures

Toch merkt ze dat ook in Midden-Limburg er soms wat vacatures langer open blijven staan. “De arbeidsmarkt wordt nu wel krapper. Docenten klassieke talen zijn bijvoorbeeld lastig te vinden en ook vacatures voor leerkrachten eerstegraads natuur- en scheikunde zijn moeilijker in te vullen. Daarnaast worden docenten lichamelijk opvoeding steeds schaarser. Voorheen was daar een overschot van. Nu moeten we echt beter zoeken. Er staan vacatures open en dat is vrij ongebruikelijk voor ons.”

Inhuur ingeval van langdurige afwezigheid

Soms maakt de stichting van Dings ook gebruik van inhuurkrachten. “Qua loonsom is dat bij ons ongeveer 1 procent. Ja, dat is vrij laag. Aan inhuur hangt een prijskaartje, dus wij proberen het te beperken. Maar ik werk hier acht jaar en al die tijd hebben we wel gebruikgemaakt van inhuur. Op het moment dat er vervanging nodig is, kijken we eerst hoe groot die behoefte is. Kunnen collega’s het misschien opvangen? Als we extern inhuren is dat meestal voor een langdurige afwezigheid.”

Vervanging groeit gedurende schooljaar

Vooral als het schooljaar vordert, zijn vervangers vaker nodig, merkt Dings. “Gaandeweg het schooljaar wordt het ziekteverzuim hoger. Vervangingsvacatures zijn dan moeilijker in te vullen. Helaas komt het ook voor dat lessen niet doorgaan. Als een leerkracht zich ‘s ochtends ziekmeldt, moeten we weleens kinderen naar huis sturen. Natuurlijk proberen we vervanging te regelen. En eindexamenleerlingen hebben daarbij prioriteit.” Noodgrepen zoals onbevoegde docenten inzetten zijn in Midden-Limburg zelden nodig, maar er moet wel meer moeite worden gedaan om personeel te vinden.

Liever vaste leerkracht

Over de kwaliteit van inhuurkrachten is Dings behoorlijk tevreden. “Natuurlijk werk je met de ene persoon iets beter dan met de andere, maar we krijgen over het algemeen waar voor ons geld. Inhuur vraagt wel extra inspanning van de sectie waar de invaller komt te werken. Maar die inspanning is altijd minder dan wanneer er niemand komt bijspringen. De focus voor de inhuurkracht ligt echt op de lessen, niet zozeer op de andere schooltaken. Het is niet ideaal, maar natuurlijk goed voor de leerlingen dat de lessen doorgaan. Ja, leerlingen moeten toch vaak even wennen aan een nieuwe docent. De voorkeur gaat dan al snel uit naar hun vertrouwde, vaste, leerkracht. Maar het zou ook niet goed zijn als ze liever die vervanger houden”, lacht Dings.

Inhuur zonder risico’s

Hoewel het inhuren van docenten behoorlijk binnen de perken blijft in Midden-Limburg, is Dings blij dat de mogelijkheid er is. “We doen bijvoorbeeld zaken met Flexbrain, een onderdeel van Brainnet. Voor bijvoorbeeld vacatures die ontstaan omdat langdurige vervanging nodig is, is het fijn dat we dan de WW-verplichting anders kunnen regelen. We zijn eigen risicodrager voor 25% WW. Als we Flexbrain inhuren hebben wij die verplichting niet. Het is prettig dat we gebruik kunnen maken van hun kennis en expertise hierin.”

Over Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Stichting Onderwijs Midden-Limburg biedt met ongeveer 900 personeelsleden passend onderwijs aan ruim 7000 leerlingen. SOML is stevig verankerd in de regio, met zeven scholen voor voortgezet onderwijs.

De Evolution of Work begint hier