Contact
Press Release

We maken ons nog geen grote zorgen over schaarste

Magnit | May 4 2022 |

Door toenemende schaarste is de inzet van zzp’ers in het onderwijs onvermijdelijk. Zo ook bij scholengroep Esprit Scholen waar 14 scholen onder vallen. Grote zorgen over schaarste maakt Moniek de Suijck, hoofd van de afdeling P&O bij Esprit, zich niet. “Natuurlijk is de krappe arbeidsmarkt een probleem maar ik denk dat zolang wij innovatief blijven, het voor ons mogelijk blijft om mensen aan ons te binden.”

Esprit biedt met zo’n 1000 medewerkers aan ruim 8000 leerlingen (internationaal) primair onderwijs en voortgezet onderwijs aan. De veertien scholen zijn autonoom en huren zelf personeel in als dit nodig is. “We zijn in 2017 begonnen met het inhuren van externe krachten via Brainnet, omdat we op sommige scholen moeilijk bepaalde type docenten konden vinden”, zegt De Suijck. “Met name praktijkdocenten in het vmbo, taaldocenten in het voortgezet onderwijs en vakdocenten voor bijvoorbeeld muziek- of cultuuronderwijs in het primair onderwijs. We hebben in de afgelopen jaren stappen gezet in het professionaliseren van de inhuur. Wel kunnen we de inhuur op de verschillende scholen nog beter structureren.”

Met minder uren hetzelfde verdienen

In de beginjaren werd er sporadisch ingehuurd en nu meer structureel, vult HR-adviseur Wiebe Selles aan. “Freelancen is meer een trend geworden vanwege de flexibiliteit en de lagere werkdruk die docenten ervaren. Vaak kunnen ze met minder uren hetzelfde verdienen. Dit is geen goede ontwikkeling voor onderwijsorganisaties, omdat de personeelskosten niet gebaseerd zien op de inhuur van veel freelancers tegen hoge uurtarieven. Het is bij bepaalde onderwijsvormen alle zeilen bijzetten, omdat er bijna geen docenten zijn.”

Nieuwe onderwijsconcepten

De Suijck had verwacht dat freelancen onder docenten een grotere vlucht zou nemen. Dit is in haar ogen beperkt gebleven. Externe inhuur maakt 2 tot 3 procent van het personeelsbestand van de Esprit scholen uit. Dit heeft volgens De Suijck onder meer te maken met hun inzet op innovatie en internationalisering. “Vernieuwing maakt een school aantrekkelijk voor docenten, omdat zij willen kunnen groeien. Wij hebben het ‘geluk’ dat we met regelmaat nieuwe initiatieven ontplooien waarvoor we pioniers zoeken. Dan is het eenvoudiger om personeel te werven, omdat veel docenten het leuk vinden om een nieuw onderwijsconcept mee op te zetten.” Selles: “Dat merken we ook bij onze freelancers. Als wij na een jaar voorstellen hen over te nemen, staan zij daar vaak wel voor open omdat zij het onderwijsconcept waarderen.”

Concessies doen soms noodzakelijk

Net als bij vast personeel, bevalt de ene zelfstandige beter dan de andere. Selles: “Door de schaarste in de markt blijven vaak mensen over die minder gewild zijn. Daardoor zie je dat de kwaliteit en de ervaring die zij hebben minder goed aansluiten bij wat je nodig hebt. Op onze vmbo-scholen zijn pedagogische kwaliteiten bijvoorbeeld heel belangrijk. Die kwaliteiten heeft niet iedereen, zeker niet in vakken die schaars zijn zoals ICT en Techniek. We proberen niet mee te gaan in de hoge tarieven tegenwoordig soms gevraagd worden. Maar als je geen invulling hebt voor de klas en het duurt te lang, dan doe je daar weleens concessies in. Dat lijkt me ook logisch, maar de markt wordt hier niet beter van.”

Scherp blijven

De juiste vaste mensen vinden ervaart Selles als een ‘tijdrovende en ingewikkelde aangelegenheid’. “Consultants van bureaus wisselen bijvoorbeeld regelmatig, waardoor het contact dat je hebt opgebouwd weer verloren gaat. Daarnaast zijn er ook bureaus die cv’s over de schutting gooien die totaal niet aansluiten bij wat wij zoeken. Je moet scherp zijn op welke bureaus je inzet en welke tarieven je onderhandelt. Wat je verwacht van een bureau, zie je niet altijd terug in de dienstverlening.”

Brainnet neemt werk uit handen

Voor het inhuren van freelancers vertrouwt Esprit op Brainnet. Selles: “Zij nemen ons veel werk uit handen. Zij controleren bijvoorbeeld of de zelfstandigen wel de juiste papieren hebben. Kandidaten doorlopen vervolgens de reguliere selectie die wij hanteren bij al ons personeel.”

“Brainnet heeft contacten met heel veel providers, daardoor kunnen zij in een korte tijd een grote potentiële markt aan kandidaten aanboren.”

Groot kandidatennetwerk

Brainnet is een neutrale dienstverlener en detacheert geen eigen personeel. “Dat heeft zeker voordelen want Brainnet heeft contacten met heel veel providers, daardoor kunnen zij in een korte tijd een grote potentiële markt aanboren”, vindt De Suijck. “We zijn oorspronkelijk met Brainnet gestart vanwege het gemak en de zekerheid dat freelancers wettelijk gezien ook echt freelancers zijn. Gaandeweg zijn we Brainnet ook gaan waarderen voor het werven van bijvoorbeeld uitzendkrachten voor kortlopende vervangingen, aangezien we op deze manier met één contactpersoon van Briannet heel veel uitzendbureaus tegelijk bereiken. Daarnaast zijn de uniforme voorwaarden die Brainnet hanteert een voordeel.”

Zij-instromers

Naast inhuurkrachten zet Esprit de laatste tijd steeds vaker zij-instromers in om de toenemende schaarste het hoofd te bieden. “Zij-instromers zijn een interessante doelgroep waar wij tijd en geld voor vrijmaken, omdat hier veel perspectief in zit”, zegt De Suijck. “Zij-instromers krijgen bij ons goede begeleiding en tijd voor hun studie. Hoe mooi zou het zijn als meer mensen 10 jaar van hun werkende leven voor de klas zouden willen staan?”

Over Scholengroep Esprit

Esprit biedt met zo’n 1000 medewerkers aan ruim 8000 leerlingen (internationaal) primair onderwijs en voortgezet onderwijs aan. De veertien scholen zijn autonoom en huren zelf personeel in als dit nodig is. Tussen de 2 en 3% van de totale personele inzet wordt extern ingehuurd.

 

De Evolution of Work begint hier